1

جذب - مرور کلی

News Discuss 
به طور کلی اگر می خواهید با استفاده از قانون جذب خواسته هایتان را در زندگی متجلی کنید، باید با شدت و قدرت بالا و مدت زمان طولانی و تکرار زیاد، ارتعاش خواسته و هدف تان را به کائنات ارسال کنید. تمریناتی که به شما کمک می کند آنچه را https://sociallawy.com/story2415256/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story