1

Indicators on پژوهش های دانشگاهی You Should Know

News Discuss 
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گفت: برای ورود به این حوزه ابتدا نیازهای اصلی صنعت نفت و گاز در بخش های مختلف بررسی شد تا برای رفع نیازها قدم های لازم برداشته شود و بر این اساس جهاد دانشگاهی در حوزه نفت و گاز چند پروژه مهم را از http://icwr2009.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story