1

The smart Trick of مدرسه تدریس و اموزش That Nobody is Discussing

News Discuss 
بررسی و نقد مطالعات تحقیقاتی، کار در گروه‌ها برای حل یک مشکل با پایان باز، استفاده از آزمایشگاه‌ها انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادی می گردد، اما انسان دانا آن را در زیر پاهای خود پرورش می دهد.((جیمز اوپنهیم)) یکی از مزایای کلیدی مدل کلاس درس معکوس این http://schoolafarinesh.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story